Naše kurzy pomáhajú pri implementácii GDPR

Ste nároční?

Pripravíme Vám školenia na mieru

Rýchlo a efektívne preškolíme Váš management ( v súkromnej aj  v štátnej sfére )

Školenia pre firmy, organizácie a štátnu správu

GDPR Intro
80 €
/osoba
1/2 dňové školenie
Školenie je zamerané na kľúčové povinnosti a implementáciu GDPR.
Detailne sa budeme na mieru venovať vašim procesom vo firme a zameriame sa na čiastkové procesy, ktoré si sami s našou pomocou vytvoríte a už odnesiete so sebou. Prineste si požadované informácie o Vašej o spoločnosti, notebook a spoločne s našimi lektormi si sami pripravíte praktickú implementáciu GDPR.
GDPR - praktická implementácia
490 €
440 €
/ osoba
2-dňový kurz
Školenie je zamerané na komplexné povinnosti a implementáciu GDPR.
Implementácia GDPR, Osvojíte si komplexné vedomosti pre zavedenie GDPR, Mapovanie, vstupy, výstupy, analýza rizík, Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, Prevedieme Vás všetkým, čo musíte realizovať v rámci nariadenia GDPR.
Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov - "DPO"
490 €
430 €
/ osoba
2-dňový kurz
školenie je vhodné zároveň aj pre štátnu aj pre súkronú sféru
Na niektoré subjekty sa vzťahuje povinnosť zriadiť k dátumu účinnosti GDPR novú funkciu tzv. Zodpovednú osobu pre ochranu OÚ ( DPO ). Ten bude zodpovedať za dodržiavanie európskeho nariadenia vo vašej organizácii. Školenie je zamerané na kľúčové povinnosti a implementáciu GDPR.
GDPR školenia v Českej Republike
Ponúkame termíny školeni aj v Českej Republike
Slovenský a český školitelia
Školenia v Brne ( Úvod GDPR, DPO )
Pozrite si termíny našich školeni v Českej Repubilke.
Konzultácie GDPR - 3 hodiny u Vás
180 €
3-hodinová konzultácia na tému GDPR alebo informačná bezpečnosť
Konzultácia u vás vo firme / organizácii
Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike
Lámete si hlavu, ako sa vyrovnať s novými európskymi pravidlami ochrany osobných údajov? Ako bude potrebné zmeniť prácu s osobnými údajmi zákazníkov a zamestnancov vo vašej firme? A ďaľsie otázky na tému GDPR.
Rýchly audit GDPR
299 €
zhodnotenie existencie a vhodnosti dokumentácie zavedených procesov spracúvania osobných údajov a porovnanie s požiadavkami GDPR (General Data Protection Regulation).
určený pre malé, stredne veľké a veľké spoločnosti, ktoré si chcú preveriť súlad s GDPR nezávislým auditným pohľadom
Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike