GDPR - Praktická implementácia

Naše skúsenosti z veľkých aj malých projektov implementácie GDPR.

.

KURZ: GDPR - Praktická implementácia.

Získate ucelené informácie pre zavádzanie GDPR a praktickým spôsobom vás prevedie celým postupom implementácie GDPR .( Mapovanie aktív, GAP analýza, Analýza rizík, Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov ).

Školenie je zamerané na komplexné povinnosti a implementáciu GDPR.

V posledný deň si vyskúšate potencionálnu kontrolu od Úradu pre ochranu osobných údajov.

Termíny: 2 dňový kurz

Liptovský Ján21 - 22.5.2019
Malinovo25 - 26.06.2019
Liptovský Ján23 - 24.07.2019
Cena:440 € / osoba

Ceny sú konečné. Využite automatickú 10% zľavu pre našich zákazníkov. Alebo získajte každý 20% zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov.

Detaily kurzu:

Zameranie kurzu

Implementácia GDPR, Osvojíte si komplexné vedomosti pre zavedenie GDPR, Mapovanie, vstupy, výstupy, analýza rizík, Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, Prevedieme Vás všetkým, čo musíte realizovať v rámci nariadenia GDPR, Vyskúšame si potencionálnu kontrolu z Úradu ochrany osobných údajov.

 

Prehľad dní vzdelávacieho kurzu:

1.deň:

Identifikácia aktív, Mapovaní aktív a procesov, GAP analýza ( postupy, výstupy )

2.deň

Analýza Rizík GDPR, Ošetrenie rizík, Sekundárne riziká, DPIA (princípy a výstup ), simulácia kontroly od Úradu na ochranu osobných údajov

Ďalšie informácie

Ako účastník kurzu obdržíte po jeho absolvovaní certifikát, ktorý môžete uviesť vo svojom CV - v časti o absolvovaných kurzoch a školeniach. V cene kurzu sú dve celodenné semináre, ďalej písomné a / alebo elektronické podkladové materiály. Pokiaľ máte dietologické obmedzenia (napr. Alergia na lepok), uveďte ich do poznámky v objednávkovom formulári, radi pre Vás zariadime zodpovedajúcu stravu.