Naši odborníci majú min. 10 rokov praxe

Už 5 rokov dodávame mestám a obciam webové a komunikačné služby.

Dodávame zákazníkom vysoko odborné služby profesionálnych konzultantov v oblasti zabezpečenia informačných aktív a kybernetickej bezpečnosti.

AKVY Business s.r.o. je slovenská spoločnosť poskytujúca služby firmám, mestám a obciam. AKVY Business s.r.o. je konzultačná a poradenská spoločnosť, orientujúca sa na poskytovanie služieb vo všetkých oblastiach bezpečnosti informácií s dôrazom na oblasť ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a implementácii štandardov ISMS a ITSM (ISO/IEC 27001 a 20000).
Naši konzultanti spoločnosti sú držiteľmi certifikátov CISA, CISM, CGEIT, CRISC, expertných certifikátov pre bezpečnosť IS. Dodávame špecialistov v oblasti riadenia a manažmentu bezpečnostných procesov, implementácie bezpečnostných služieb. Členmi nášho tímu sú  skúsení konzultanti a technicky špecialisti, ktorí pôsobia v obore minimálne 10 rokov. Dodávame zákazníkom vysoko odborné služby profesionálnych konzultantov v oblasti zabezpečenia informačných aktív a kybernetickej bezpečnosti.

Komplexný a systémový postup našich konzultantov Vás privedie k súladu s GDPR, navrhneme potrebné procesy a technológie.

Spolupracujeme aj významnými právnymi kanceláriami v prípade potreby právneho poradenstva.

Kontakt na nás

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Telefon

+421 948 454 720

E-mail

gdpr@gdprsk.sk

Facebook

https://www.facebook.com/GDPR-v-SK