Ponuka služieb GDPR

Príprava na nariadenie GDPR zahŕňa komplexnú agendu analýz a procesov, s ktorými vám rád pomôže náš tím skúsených bezpečnostných odborníkov.

Školenia, workshopy

Máme pre vás pripravený komplexný vzdelávací program. Vďaka školeniu sa oboznámite s problematikou a budete vedieť aké dôležité kroky Vás čakajú a čo musíte urobiť v bezpečnosti osobných údajov. Získate ucelené informácie pre zavádzanie GDPR a následne aj informácie k ďalším krokom (dátový audit a analýza rizík), ktoré sú potrebné na dosiahnutie vašeho súladu s nariadením GDPR.

Viac informácii

Analýza súčasného stavu a vyhodnotenie súladu s GDPR nariadením

Zaistenie zhody s GDPR nariadením si vyžaduje komplexný prístup. Ponuka služieb v rámci analýzy a vyhodnotenia dopadov sa skladá z viacerých na seba nadväzujúcich fáz. Ponúkame aj službu externého kontrolóra pri implementácii zmien.

Viac informácii

Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov ( DPO )

Poskytujeme službu externého splnomocnenca (DPO).  Ide o kompletné zabezpečenie výkonu funkcie splnomocnenca. Túto službu bude vykonávať tím špecialistov, vrátane aj právnikov, ktorí sú medzinárodne akreditovaný certifikáciou pre DPO.