DPO - zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

KURZ: Úlohy „Splnomocnenca“ vo verejnej správe a verejných subjektoch podľa nových pravidiel GDPR.

KURZ: Úlohy „Zodpovednej osoby“ podľa nových pravidiel GDPR.

Na verejné orgány a verejné subjekty sa vzťahuje povinnosť zriadiť k dátumu účinnosti GDPR funkciu tzv. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov. Úlohy a povinnosti Zodpovednaj osoby podľa GDPR sú odlišné ako boli doteraz. Ten bude zodpovedať za dodržiavanie európskeho nariadenia vo vašej organizácii. Avšak s vyškolením príslušného interného pracovníka je potrebné začať už teraz. Vášho "DPO" očakáva rad úloh, ktoré súvisia s právnym vymedzením GDPR a zvládnutím povinných i odporúčaných postupov pre implementáciu GDPR vrátane následného dohľadu.

Termíny: 2 dňový kurz

Liptovský Ján28 - 29.5.2019
Malinovo11 - 12.06.2019
Liptovský Ján16 - 17.07.2019
Cena:430 € / osoba

Ceny sú konečné. Využite automatickú 10% zľavu pre našich zákazníkov. Alebo získajte každý 20% zľavu v prípade, že prihlásite dvoch alebo viacerých účastníkov.

Detaily kurzu:

Zameranie kurzu

Práca s osobnými údajmi od mája 2018 novo vymedzuje nariadenie GDPR. Akcentuje práva subjektov a sprísňuje správu ich osobných údajov pod hrozbou vysokých sankcií. Pre orgány verejnej správy a iných verejných orgánov znamená nová úprava rad povinností vrátane zriadenia nové funkcie splnomocnenca pre ochranu osobných údajov.

Váš Splnomocnenec získa na tomto kurze detailné znalosti, čo všetko je potrebné vo vašej organizácii preveriť z hľadiska spracovania a bezpečnosti osobných údajov. Ďalej porozumie všetkým opatreniam, ktoré bude treba prijať pre implementáciu nového nariadenia aj pre trvalé dodržiavanie ochrany osobných údajov v súlade s novými legislatívnymi nárokmi.

Prehľad dní vzdelávacieho kurzu:

Pre podrobnú náplň jednotlivých dní, prosíme, kliknite tu.

Ďalšie informácie

Ako účastník kurzu obdržíte po jeho absolvovaní certifikát, ktorý môžete uviesť vo svojom CV - v časti o absolvovaných kurzoch a školeniach.  V cene kurzu sú dve celodenné semináre, ďalej písomné a / alebo elektronické podkladové materiály. Pokiaľ máte dietologické obmedzenia (napr. Alergia na lepok), uveďte ich do poznámky v objednávkovom formulári, radi pre Vás zariadime zodpovedajúcu stravu.