Komplexné riešenie GDPR pre firmy, obce, mestá a príspevkové organizácie

Vrátane služieb nezávislého splnomocnenca pre ochranu osobných údajov. (DPO)

Pomôžeme vám vysporiadať sa s GDPR

GDPR je nové nariadenie o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation) EÚ, ktoré výrazne zvyšuje ochranu osobných údajov občanov.

Keďže Nariadenie upravuje spracovanie osobných údajov fyzických osôb, je jeho vplyv na firmy, mestá a obce zásadný. Ako orgán samosprávy a verejný orgán mestá a obce pri plnení väčšiny svojich úloh spracúvajú osobné údaje, čím sa ocitajú v úlohe správcu, príp. spracovateľa.
Pritom v rámci svojej vlastnej aj prenesenej štátnej pôsobnosti spracovávate aj špeciálne kategórie osobných údajov ako sú napr. Osobné údaje detí (úsek školstva), príp. o zdravotnom stave fyzických osôb (zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb), pre ktoré platí ešte špeciálna právna úprava.

Účinnosť GDPR nadobudne platnosť

   Oblasti, ktorých sa GDPR dotýka

 

Čo všetko bude treba prispôsobiť?

Smernice

Revidovať a nastaviť interné smernice, ktoré definujú pravidlá okrem iného ako pracovať s osobnými dátami.

Procesy

Nastaviť a zmapovať procesy pre správu dát a informácii (súhlasy, zmazanie, prenos OÚ, incidenty ...)

Role

Opísať organizačnú štruktúru s definíciou rolí a zodpovedností s dopadom na GDPR.

Právne veci

Kontrola a oprava - súhlasy, zamestnanecké zmluvy, dodávateľské zmluvy.

Zamestnanci a znalosti

Vyškoliť tím ľudí, ktorí spracúvajú osobné údaje, prípadne akýmkoľvek spôsobom spracovávajú osobné dáta.

IT Systémy a infraštruktúra

Úprava IT aplikácii, kontrola a úprava IT bezpečnosti

0
náš tím špecialistov na ochranu OÚ a GDPR
0
hodín sme tento rok odškolili alebo odprednášali na tému GDPR
0
toľko poslucháčov sa zúčastnilo našich školení a workshopov
0
min. počet rokov skúsenosti v IT bezpečnosti

Kontaktujte nás

V prípade otázok, alebo záujmu o školenie a konzultáciu neváhajte sa nás obrátiť.